Ceditwest Bank

KKTC Tüketiciler Derneği Başkanlığı’na Ben aşağıda imza sahibi Ali Cingöz, ekte tafsilatı verildiği üzere 2014 yılında Creditwest Bank’tan 35.500Stg (Otuz beş bin beş yüz Sterling) kredi aldım ve işbu kredimin taksitlerini düzenli olarak ödedim. Bugüne kadar toplam 33.281Stg (Otuz üç bin iki yüz seksen bir Sterling) ödemiş durumdayım. Ancak son yaşanan ekonomik kriz ve dövizdeki…