Ceditwest Bank

  • Adınız Soyadınız: Ali Cingöz
  • Şikayet Edilen Ürün/Marka: Uncategorized
  • Şikayet Tarihi: 20/12/2021

KKTC Tüketiciler Derneği Başkanlığı’na

Ben aşağıda imza sahibi Ali Cingöz, ekte tafsilatı verildiği üzere 2014 yılında Creditwest Bank’tan 35.500Stg (Otuz beş bin beş yüz Sterling) kredi aldım ve işbu kredimin taksitlerini düzenli olarak ödedim. Bugüne kadar toplam 33.281Stg (Otuz üç bin iki yüz seksen bir Sterling) ödemiş durumdayım. Ancak son yaşanan ekonomik kriz ve dövizdeki öngörülemez artış sebebiyle, bundan böyle 400Stg (Dört yüz Sterling) taksit ödemem mümkün görünmemektedir.

Bunun üzerine Credidwest Bank’a yeniden yapılandırma için başvuruda bulunduğumda, banka tarafından bana önerilen aylık taksidimin 370Stg (Üç yüz yetmiş Sterling) olması ve vadenin de 180 aya çekilmesidir. Bu şekilde bir yeniden yapılandırma, bugüne kadar ödediğim miktar da hesaba katıldığında, hiç adil olmayacağı gibi maaşım ve dövizdeki artış dikkate alındığında bunun da ödenmesi olanaklı değildir.

Cumhuriyet Meclisi’nde işçi olarak çalışmaktayım ve aylık gelirim, ekteki bordrolardan da görüleceği üzere (4741×2) 9482TL (Dokuz bin sekiz yüz seksen iki Türk Lirası)’dır. 370Stg taksit ödemek, maşımın neredeyse tamamını, hatta belki de bir süre sonra daha fazlasını banka borcuna vermek anlamına gelecektir. Namusuyla çalışan, aile babası ve üniversitede okuyan iki çocuğumdan da sorumlu bir kişi olarak, zaten büyük bir kısmını ödemiş olduğum böyle bir borcu, her gün artan Sterling kuru üzerinden ödemem adil ve olanaklı değildir, ayrıca insan haklarına aykırıdır.

Anayasa’ya ve insan haklarına göre herkesin, kendisi ve ailesi için temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, insan onuruna yaraşır bir hayat sürme hakkı vardır. Devletin ve kurumlarının ödevi, gerekli önlemleri alarak, insanca yaşama hakkını yurttaşlarına sağlamaktır.

Benim ve benzer bir durumda olan yüzlerce kişinin haklı talebinin dikkate alınmasını; döviz borçlarında derhal gereken önlemlerin alınarak insanca yaşayabilecek şekilde bir yapılandırmaya ve/veya kur sabitlemeye gidilmesini talep eder saygılar sunarım.

Ali Cingöz

Tel: 0548 889 24 55
Adres: Cumhuriyet Meclisi, Lefkoşa

Dağıtım:
1-KKTC Maliye Bakanlığı
2- KKTC Merkez Bankası Başkanlığı ve Yönetim Kurulu
3-Creditwest Bank

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Gönder