A101

Etiketlerdeki yazılması mecburi olan ürün birim fiyatı etiketin sağ alt köşesinde ve okunamayacak kadar küçük yazılmaktadır. Bu Tüketici Hakları’na ihlal etmektedir. Gerekli düzenlemenin yapılmasını talep ediyorum. Haksız rekabete yol açmaktadır. Bir alman market markası olan Metro ürün fiyat etiketlerinde kanunun çıktığı zamandan beri birim fiyatını görünür şekilde yazmaktadır