Kaynatılan “PİRİNÇ PLASTİĞE” dönüşüyor! Firma uyarıları dikkate almıyor! Gıda Güvenliği Yasasına göre bu suçtur!

  • Adınız Soyadınız: admin
  • Şikayet Edilen Ürün/Marka: Basın Bildirisi

! Satıcı firma “Kendi firma adı Marka” ile piyasaya sürdüğü “Pirinç Ürünü” hakkında “Gıda Güvenliğinin Sağlanmasına katkıda bulunmamakla” Tüketiciler Derneğinin uyarısına rağmen yasal sorumluluğunu yerine getirmemekte ve “Suç İşlemektedir!

İşte Yasanın ilgili hükümleri ve ceza hükümleri!

Sayı: 56/2014

GENEL GIDA VE YEM YASASI

  1. Gıda güvenliğine ilişkin olarak aşağıdaki kuralların uygulanması esastır:

Kuralları (1) Güvenli olmayan gıda piyasaya arz edilemez.

(8) Gıda, Yetkili Makam tarafından belirlenen özel kurallara uygun olsa bile, gıdanın güvenli olmadığına dair yeterli şüphe veya sebebin oluşması durumunda, Yetkili Makam söz konusu gıdanın piyasaya arzını kısıtlayabilir veya piyasaya arz edilen gıdayı toplatabilir.

Gıda İşletmecilerinin Sorumlulukları 20.

(1)Gıda işletmecisi, ithal ettiği, ürettiği, işlediği, imal ettiği veya dağıtımını yaptığı bir gıdanın gıda güvenliği kurallarına uymadığını düşünür veya bu yönde bir sebebe sahip olursa, gıdanın, işletmecinin kendi kontrolünden çıktığı yerdeki piyasadan geri çekilmesi için gerekli işlemlere derhal başlamak ve konu hakkında Yetkili Makamı bilgilendirmek zorundadır. Ürünün tüketicilere ulaşmış olması durumunda, işletmeci ürünün geri çekiliş sebepleri konusunda tüketicileri etkili ve doğru biçimde bilgilendirmek ve gerekirse diğer önlemlerin sağlığın üst düzeyde korunması için yeterli olmaması durumunda tüketiciye teslim edilmiş olan ürünlerin iadesi için çağrıda bulunmak zorundadır.

(2) Gıdanın ambalajlanması, etiketlenmesi, güvenliği ve bütünlüğünü etkileme durumu olmayan perakende veya dağıtım faaliyetlerinden sorumlu gıda işletmecileri, kendi iş alanlarının sınırları dahilinde gıda güvenliği kurallarına uygun olmayan ürünlerin piyasadan geri çekilmesi işlemlerini başlatmak ve üreticiler, işleyiciler, imalatçılar ve/veya Yetkili Makamlarca başlatılan faaliyetlerde işbirliği yaparak, bir gıdanın izlenebilmesi için gerekli bilgiyi aktarmak suretiyle gıda güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak zorundadır.

(3) Gıda işletmecisi, piyasaya arz ettiği bir gıdanın insan sağlığına zararlı olduğunu düşünür veya bu yönde bir sebebe sahip olursa, durumu derhal Yetkili Makama bildirmek zorundadır. İşletmeciler son tüketiciye yönelik riskleri önlemek için yapılan faaliyeti Yetkili Makama bildirmeli ve bunun bir gıda maddesinden kaynaklanan bir riski önleyebileceği, azaltabileceği veya ortadan kaldırabileceği durumlarda, herhangi bir kişi veya kişilerin yasalar ve uygulamalar uyarınca Yetkili Makamla işbirliği yapmalarını engellememelidir.

(4) Gıda işletmecileri, kendi arz ettikleri veya kendilerine arz edilen gıda nedeniyle ortaya çıkan risklerden kaçınmak veya onları azaltmak için yapılan uygulamada Yetkili Makamla işbirliği yapmak zorundadır.

SEKİZİNCİ KISIM

Suç ve Cezalar ile Tüzük Yapma Yetkisine İlişkin Kurallar

Suç ve Cezalar 27. (1) Bu Yasanın 14’üncü maddesinin (1)’inci fıkrasına aykırı hareket eden gerçek veya tüzel kişiler bir suç işlemiş olurlar ve mahkûmiyetleri halinde yürürlükteki asgari ücretin yirmi katına kadar para cezasına veya altı yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.

(6) Bu yasanın 20’nci maddesinin kurallarına aykırı hareket eden gerçek veya tüzel kişiler bir suç işlemiş olurlar ve mahkûmiyetleri halinde yürürlükteki asgari ücretin yirmi katına kadar para cezasına veya altı yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya çarptırılabilirler.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Gönder