Basın BildirisiDiğer HaberlerEğitimEkonomiGüncelHABERLERKurumsal Faaliyetler

DÜNYA TÜKETİCİLER GÜNÜ 14 MART 2015 GÜNÜ LEFKOŞA’DA KUTLANDI.

  • Adınız Soyadınız: admin
  • Şikayet Edilen Ürün/Marka: Basın Bildirisi
DSC_8712

Dernek Başkanı Hasan Y. Işık Konferansda Tüketciler Derneğinin bugüne kadar halkımıza kazandırmış olduğu çok önemli “REFORMLAR” hakkında açıklamalar yaptığı konuşmasında görülüyor!

DSC_8726

Sol baştan itibaren Dernek Başkan Yardımcısı Noyan Köroğlu, Dernek Genel Sekreteri Op. Dr. Öztekin Öztekiner, Dernek yönetim Kurulu Üyesi Şakir Ecevit ve Girne Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Erol Racahan görülüyor.

DSC_8759

Boztuna Trading Direktörü Sayın Tevfik Boztuna, Şirket Müdürü Cüneyt Ömeroğlu, Dernek Başkanı Hasan Y. Işık, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Koordinatörü Sayın Orçun Kamalı ve eski Ticaret Dairesi Müdürü Nalan Nazlı sıra ile sol baştan itibaren görülüyor.

DSC_8714

KKTCell yöneticilerinden en başta görülen bayan Ebru Engür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15 Mart 2015
DERNEĞİMİZİN DÜNYA TÜKETİCİLER GÜNÜ BİLDİRGESİ.
15 Mart Dünya Tüketiciler Gününü Derneğimiz iş adamlarımız, esnafımız, tüccarımız, üreticimiz, sanayicimiz ile tüketicilerin birlikte bir dayanışma ve işbirliği şölenine dönüştürdüğü bir katılımla dün 14 Mart Cumartesi günü Golden Tulip Otel’de yapılan konferans ve ödül töreni ile kutlanmıştır. Bu etkinlikte tüketicilerin haklarına saygı gösteren, ticari ahlak kurallarına uyan tüketicileri mağdur etmeyen işletmeleri, haklarına sahip çıkan tüketicileri ve tüketici haklarına destek veren basın ve basın mensuplarını ve onlara hakkı ile hizmet edenleri derneğimiz ödüllendirmiştir..
Tüketici Haklarının ülkemizde uygulamaya dönüşütüğünü görmek tüketiciler ve ülkemiz için sevindiricidir. Derneğimizin önemli bir başarısı olan AB.’nin kuruluş amacının esası ve en önemli normlarından tüketici haklarınıın ülkemizde bu aşamaya gelmiş olması “Kıbrıs’ta siyasi çözüm bulunmasına bakılmaksızın” KKTC.’ne AB üyeliği kapısını sonuna kadar açmış bulunmaktadır. İşte “Tüketici Haklarının” ülkemizde uygulanabilmesinin bu kadar önemi olduğu bir ortamda yalnız yasaların yürürlüğe girmesi değil uygulanabilmesini de sağlayacak alt yapının oluşturulması bilincine hükümet bugüne kadar varmış olmalı ve alt yapısını artık tamamlamalıdır.
Derneğimiz hükümete alt yapı çalışmalarına başlaması ve kurulması zorunlu olan “Tüketicileri Koruma Dairesinin” teşkilat yasasını hazırlaması, ihdas edilecek kadrolara tam yetki ile yetenekli, nitelikli yüksek öğrenim ve eğitimli görevlilerin her türlü partizanlığın dışında istihadamların yapılarak ülkenin ekonomisine ve tüketicilerin ekonomik ve sağlığını koruyacak hizmetlerin kapsamlı olarak başlatılması için acil çağrı yapmaktadır. Derneğimiz durumuın vehametini dikkate alarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile yapılacak “İşbirliği Protokolüne” tam destek vermekte olduğunu ilan eder ve bu protokol kapsamında KKTC. Piyasasında “Kanserojen Tehlikesi Hızla Artmakata Olan Ürünlerin” “Ürün Güvenliği Yasası Kapsamında” denetimlerinin derhal başlatılması için hükümete acil çağrı yapmaktadır.
Mazbatalar ile hapse atılması pahasına 2002 yılında “Tüketicileri Koruma Yasası”ndan siyasilerin çıkardıkları tüketici kredileri, bileşik faiz ve astronomik gecikme faiz vurgunu ile bankaların haksız ücret soygununa ve tefeciliğe 12 yıl sonra ebediyen son verecek yasal çalışmaların sonuna gelindiği müjdesini Derneğimiz böylesi bir günde halkımıza müjdelemektedir!
Uluslararası Tüketiciler Birliği bu yıl Dünya Tüketiciler Günü temasını “Sağlıklı Gıdaların Tüketimini Teşvik” olarak belirlemiş bulunmaktadır. Dünya çapında ölümlerin en büyük 10 sebebinden dördü ile bağlıntılı olan sağlıksız gıda ve beslenme sonucu aşırı kilo-obezite, yüksek tansiyon, yüksek kolestrol ve şeker hastalığına neden olmakla kalmıyor bir de bu sağlıksız besin maddeleri ve beslenme için yılda 2 Trilyon US. Doları tutarında bir bedel ödenmektedir. Uluslararası Tüketiciler Birliği tüketicilerin sağlıklı beslenmelerini teşvik edecek onlara yardımcı olacak çalışmalar için tüketici örgütlerine çağrıda bulunmaktadır. Uluslararası Birlik tüketicilerin sağlıklı beslenmede karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmek için dünya çapında kampanyalar başlatacaktır. Derneğimiz de önem vermekte olduğu “Sağlıklı Beslenme” konusunda Uluslararası Tüketiciler Birliği’nin çağrılarını da dikkate alarak eş zamanlı birlikte hareket edecek çalışmalar yapacaktır.
Ülkemizde 20 Ekim 2014 tarihinde yürürlüğe giren “Gıda Güvenliğini” sağlayacak 56/2014 sayılı Gıda ve Yem Yasasının hakkı ile uygulanmasını ve tüketiclerin sağlıklı gıdalar ile “Sağlıklı Beslenmelerine” olanak sağlamak üzere çalışmalarını iki aşamalı olarak başlatacaktır. Derneğimiz bu çalışamaları ilki ilgili bakanlıklar ile işbirliği içerisinde ikincisi ise örgün ve yaygın eğitim kampanyaları ile tüketiciler ile doğrudan ve dolaylı olarak basın yayın araçları ile başlatacaktır.

Hasan Y. Işık
Dernek Genel Başkanı.

 

 

14 Mart 2015
B A S I N B İ L D İ R İ S İ
15 Mart Dünya Tüketiciler Günü “Tüketici Haklarının” insanın ve ülkenin sosyal ve ekonomik yaşamında önemini vurgulamak ve bu haklara bireysel, örgütsel ve hükümetler düzeyinde sahip çıkılmasını teşvik etmek ve yönlendirmek amacıyla “Evrensel Haklar” olarak ilan edilmiştir. İşte böylesine anlamlı bir gün her yıl ülkemizde de bu amaçla kutlanmaktadır.
Tüketiciler ve derneğimiz ülkemiz için bir reform olan “Tüketicileri Koruma Yasası” ile haklarımızın yasal güvence altına alınmasının mutluluğu içerisinde Dünya Tüketiciler Gününü çoşku ile kutlamaktadır.
Derneğimiz 15 Mart Dünya Tüketiciler Gününü iş adamlarımız, esanafımız, tüccarımız, üreticimiz, sanayicimiz ile tüketicilerin birlikte bir dayanışma ve işbirliği şölenine dönüştürdüğü etkinlikler olarak her yıl kutlamaktadır. Bu şölen tüketicilerin haklarına saygı gösteren, ticari ahlak kurallarına uyan tüketicleri mağdur etmeyen işletmeler ile her yıl sürdürülmekte ve onlara hakkı ile hizmet edenleri derneğimiz ödüllendirmektedir.
Türkiye’de Meclis’te yeniden onaylanarak 2014 yılında güncelleştirilmiş bulunan “Tüketicileri Koruma Yasası”nda yer alan ve 80 milyon tüketiciye tanınan AB. normları düzeyinde haklar henüz kendi yasamıza yansıtılmamış, geriden takip edilen bir yasal çalışma süreci ekonomi ile ilgili bakanlık, AB. yetkilileri ve derneğimizin katılımı ile hantal bürokrasi ortamında sürdürülmektedir. Esasen AB. yetkililerinin de talebi olan bu yasanın güncelleştirilmesi siyasal veya diğer gerekçeler ile geciktirilmekte ve tüketiciler mağdur edilmekte ciddi sağlık sorunlarına varan ekonomik kayıplara uğramaktadırlar.
Derneğimizin ülkemizde bu yasa ile tüketicilere kazandırmış olduğu “Evrensel Tüketici Hakları” başıboş denetimsiz serbest piyasa sisteminde etkin bir denetim işlevi etkisi yaratmış bulunmaktadır. Evrensel hak ve çıkarları yasa ile desteklenen tüketiciler ekonominin ve milli sermayenin denetlenmesi ve yönlendirilmesinde etkin bir katalizör ve subap konumuna gelmiş bulunmaktadır. Tüketicilerin bireysel ferdi olarak piyasada ortaya çıkan bu tepkimeleri tüm piyasayı denetim ve baskı altına almakla kalmıyor örgütlenmiş bulundukları tüketici örgütlerinin hükümetler üzerinde yaratıkları etkisi ile sonuçları alınmakta, yasaların çıkarılması, kurumların oluşturulması gibi dünyaya uyumlu çağdaş bir toplum olmanın gereği ve görevi zaman içerisinde yerine getirilmiş olmaktadır.
Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği tarafından kabul edilmiş evrensel niteliğe sahip Tüketici Hakları ülkemizde de 1990 yılından beri yavaş ilerleyen bir siyasi bürokrasi süreci içerisinde olsa da kabul görmeye başlamıştır. Bu çalışmaların uygulamaya dönüşütüğünü görmek tüketiciler ve ülkemiz için sevindiricidir. Özellikle bu hantal bürokrasi içerisinde tüketici haklarınıın bu aşamaya gelmiş olması Derneğimizin önemli bir başarısı olduğu bilinmelidir.
Tüketici hukuku, ekonomik olarak güçlü üreticiler karşısında zayıf ve örgütsüz tüketicinin korunması ihtiyacından doğmuş bulunmaktadır. Tüketcinin korunması ile ilgili kurallar, sadecetüketciyi değil, belli standartta ve kalitede mal ve hizmet üretgiminii öngördüğü için aynı zamanda üreticileri ve dolayısı ile ülke ekonomisini de korumakta ve tüketiciler için kaliteli, güvenli güvenceli ve sağlıklı yaşamın yolunu açmaktadır.
İşte tüketici haklarının korunmasında tüketicilerin örgütlenmesinin önemi ve zorunluluğu burada açıkca görülebiliyor. Ülkemizde de bu gelişmenin öncülüğünü yapan tüm ilçelerde oluşturmuş bulunduğu tüketici örgütleri ile halkımızın hak ve çıkarlarının korunmasında özverili bir mücadele vermekte olan Tüketiciler Derneği öncülüğünde tüketicilerin örgütlenmesi tüketicilere olduğu kadar ülke ekonomisine de önemli kazanımlar sağlamış ve sağlayacaktır.
Anayasamız bu görevi verdiği devlette henüz yasal bir birim ve daire kurulmamıştır. Çağdaş ülkelerde tüketicilere bakanlıklar ve daireler düzeyinde örgütlenmeler ve tüketici örgütlerine bütçeden sağlanan ödenekler ile destek verilmesine karşın hükümetlerimizin bugüne kadar tüketicileri koruyacak kurumlarını oluşturmamaları Miili Sermaye ve ülke ekonomisi için ciddi bir kayptır. Bırakınız daire kuurlmasını “Tek bir kadro ihdas tek bir görevli istihdam edilmemiştir.” Ancak tüketiciler derneği kurulalı 25 yıldan beri bu çalışmaları yılmadan usanmadan sırasında baskı ve tehditlere aldırmadan südürmekte yeni örgütlenmeler ile güçlenerek halka ve ülkemizin çıkarları için hiçbir karşılık beklemeden hizmet vermektedir.
. ‘Tüketicileri Koruma Yasası’nın etkin olarak uygulanabimesi için Türkiye dahil AB. ülkelerinde olduğu gibi gerek müdürlük gerekse bakanlık düzeyinde ‘Tüketicileri Koruma Dairesi’nin oluşturulması ve tüketicilerin örgütlenmelerinin etkili olarak desteklenmesi hükümetlerin önceliği olmalıdır. Tüketicilerin örgütlenmesi ve korunmasının serbest piyasa içerisinde keyfiyete bırakılamayacak kadar ciddi bir ekonomik ve sosyal gereksinim olduğunu yaşamakta olduğumuz deneyimlerden açıkca görülmektedir.
Derneğimiz önemli bir zamanını tüketici şikayetlerinin çözümü için harcamakta, %80 oranlarına varan tüketici lehine olumlu sonuç alan bir yöntemi ile çalışmalarını sürdürmektedir. Derneğimiz sonuçlandıramadığı “Tüketici Şikayetlerini” Mahkeme veya yasamız altında oluşturulmuş MHHH Tüketici Hakem Heyetine karara bağlanmasını sağlamaktadır. Ancak Tüketici Hakem Heyeti son bir yıldır toplantılarını çeşitli nedenler ile aksatmakta ve tüketici şikayetleri karara bağlanamamakta tüketiciler mağdur edlilmektedirler. Burada Derneğimiz Tüketicleri Koruma Dairesinin kurulmasını çözüm olarak işaret etmektedir.
Türkiye’de 28.11.2013 tarihinde AB. normları düzeyinde Meclis’te yeniden onaylanarak güncelleştirilmiş bulunan “Tüketicileri Koruma Yasası”nda yer alan ve 80 milyon tüketiciye tanınan tüm hakların eksiksiz ve istisnasız K. Türk Halkına da tanınması için Derneğimiz Hükümete ve onun ilgili üyesi olan bakana çağrı yapmaktadır. Esasen AB. yetkililerinin de talebi olan bu yasanın güncelleştirilmesinin siyasal veya diğer gerekçeler ile bugüne kadar yeterince geciktirilmiş ve ertelenmiş olup derneğimizin ve tüketicilerin daha fazla bunu beklemeye tahammülü olamayacağı ve bunun israrla ve kararlılıkla takip ve talebini her düzeyde yapacağımız bilinmelidir.
Derneğimiz kurulduğu 1990 yılından beri bizzat yoğun yılmaz mücadelesi sonucu “Siyasi ve Sermaye Çıkar Çarkına bağlı Vurgun Zincirini” kırarak AB. Reformlarının geçirilmesinde zafer gibi bir sonuca damgasını vurmuştur. İşte: Ölçülerde “Metrik Sistem Yasası” ile Okka-Kilo vurgununa Son. “Sigorta hizmetleri denetim yasası” ve “Zorunlu sigorta yasası” ile mantar gibi türeyen “sigorta acentelerinin vurgununa son vermiştir!”- Mahkeme kapılarında trafik kazalarında uğradıkları zararın karşılanmasını bekleyen tüketicilerin can ve mal güvenliğine doğrudan sigorta acenteleri tarafından tazminat ödeme
zorunluluğu yasa ile güvence altına alınmıştır.”Plajların denetim yasası” ile plajlara özgürce girişimize prangaya son verilmiş ancak İçişleri Bakanlığı ve hükümet bu yasayı israrla uygulamamaktadır. Kapalı alanlarda kanserojen sigaraya getirilen yasak tüm direnmelere karşı uygulanmaktadır.! …Şimdi sıra açık risk alanlarında! Yenile yürürlüğe giren Gıda Güvenliği ile Ürün Güvenliği Yasalarının uygulanmasını derneğimiz yaşamsal olarak görmekte ilgili bakanlıklar ile dialog ve işbirliğini Tüketicileri Koruma Yasasında olduğu gibi sürdürmektedir.
2002 yılında Mecliste tasarısı görüşüldüğü bir ortamda binlerce yurttaşımızın mazbatalar ile hapse atılması pahasına “Tüketicileri Koruma Yasası”ndan siyasilerin çıkardıkları tüketici kredileri, bileşik faiz ve astronomik gecikme faiz vurgunu ile bankaların haksız ücret soygununa ve tefeciliğe 12 yıl sonra ebediyen son verecek yasal çalışmaların sonuna gelindiği müjdesini Derneğimiz böylesi bir günde halkımıza müjdelemektedir!
Uluslararası Tüketiciler Birliği bu yıl Dünya Tüketiciler Günü temasını “Sağlıklı Gıdaların Tüketimini Teşvik” olarak belirlemiş bulunmaktadır. Dünya çapında ölümlerin en büyük 10 sebebinden dördü ile bağlıntılı olan sağlıksız gıda ve beslenme sonucu aşırı kilo-obezite, yüksek tansiyon, yüksek kolestrol ve şeker hastalığına neden olmakla kalmıyor bir de bu sağlıksız besin maddeleri ve beslenme için yılda 2 Trilyon US. Doları tutarında bir bedel ödenmektedir. Uluslararası Tüketiciler Birliği tüketicilerin sağlıklı beslenmelerini teşvik edecek onlara yardımcı olacak çalışmalar için tüketici örgütlerine çağrıda bulunmaktadır. Uluslararası Birlik tüketicilerin sağlıklı beslenmede karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmek için dünya çapında kampanyalar başlatacaktır. Derneğimiz de önem vermekte olduğu “Sağlıklı Beslenme” konusunda Uluslararası Tüketiciler Birliği’nin çağrılarını da dikkate alarak eş zamanlı birlikte hareket edecek çalışmalar yapacaktır.
Ülkemizde 20 Ekim 2014 tarihinde yürürlüğe giren “Gıda Güvenliğini” sağlayacak 56/2014 sayılı Gıda ve Yem Yasasının hakkı ile uygulanmasını ve tüketiclerin sağlıklı gıdalar ile “Sağlıklı Beslenmelerine” olanak sağlamak üzere çalışmalarını iki aşamalı olarak başlatacaktır. Derneğimiz bu çalışamaları ilki ilgili bakanlıklar ile işbirliği içerisinde ikincisi ise örgün ve yaygın eğitim kampanyaları ile tüketiciler ile doğrudan ve dolaylı olarak basın yayın araçları ile başlatacaktır.

Hasan Y. Işık
Dernek Genel Başkanı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Gönder