Direm trading

Kimden: arifozkirac@outlook.com Tarih: 7 Mayıs 2019 13:53:22 GMT+3 Konu: Şikayet Tüketiciler Birliğnin Dikkatine; Direm Trading den 31.01.2019 tarihinde seçmiş olduğmuz seramik bizim mevcut olarak seçtiğmiz seramikle aynı gelmemiştir itirazım sonucu hiç itiraz edilmeden hemen yerine başka seramik seçebilirsiniz denmiştir. 3 mayıs 2019 tarihinde kusurlu görülen seramik yerine gidip başka seramik seçilmiştir 6 mayıs 2019 teslim…