• Adınız Soyadınız: admin
  • Şikayet Edilen Ürün/Marka: Basın Bildirisi

22.04.2018

 

          

 

 

KKTC. İNSAN HAKLARI DERNEĞİ’NİN AÇIKLAMASI

 

B A S I N    B İ L D İ R İ S İ

Gece kulüplerinin kapatılmasının bazı bakanlıklar tarafından gündeme getirildiği bugünlerde Derneğimiz konuyu insan hakları kapsamında yakından takip etmektedir.

Ülkede yıllardır süre gelen ve 7/2000 sayılı Yasa kapsamında faaliyet göstermekte olan Gece Kulüpleri ile ilgili kamuoyunda gündemde olan tartışmalar ile KKTC. devletini “Kadın Ticareti, Seks Köleliği ve Fuhuş” iddiaları ile zan ve şaibe altında tutan Uluslararası raporları dikkate alan Derneğimiz özelde Gece Kulüpleri Sektöründe ve esasta KKTC. üzerinde yaratılan olumsuz imajı ortadan kaldırmak ve bu sektörde çalışan kadınların haklarını korumak ve yurttaşların muhtemel gelişmelerden sağlık ve sosyal düzenlerinin yanında en temel hakları olan “İnsan Hakları” ile “Kişilik Hakları ve Özel Yaşamlarının”  olumsuz etkilenmesini ve zarar görmesini önlemek amacıyla Derneğimiz bu sektörde faaliyet gösteren işletmelerin oluşturduğu K. Eğlence Yerleri İşverenler Birliği ile 2014 yılında bir işbirliği anlaşması yapmış bulunmaktadır.

Derneğimiz devlet üzerindeki yaratılan haksız ve olumsuz imajlara mani olmak için mücadele ederken hükümetteki bazı bakanların 18 Nisan Çarşamba günü bu konuda düzenlenen çalıştayda KKTC. devletini şaibe altında bırakan açıklamalarda bulunmalarını üzüntü ile karşılamaktadır.

Kamuoyu tarafından canlı yayında izlenen bu  çalıştayda feminist aktivistlere devlete ve kişilere yönelik ahlak dışı hakaretler içeren pankartlı eylemde bulunmalarına izin verilmesini devletin manevi kişiliğini  ve demokrasi adaletini tahkir ve provoke eden  vahim bir sorumsuzluk ve insan hakları ihlali olduğunu Derneğimiz önemle vurgulamaktadır.

Derneğimizin  KKTC’de seks işçiliği yapan kadınlarla görüştüğü kadınların tümü kendi isteğiyle ancak genelde ailelerinden habersiz olarak bu işi maddi kazanç sağlamak için yapmakta oldukları görülmektedir. Gece kulüplerinde çalışan kadınlar üzerinde yapılan psikolojik araştırmalarda kamuda çalışan bir kadınla kıyaslandığında herhangi bir farklılığa rastlanmadığı ortaya çıkmış bulunmaktadır. Her iki grubun da amacı ekonomik anlamda kazanç sağlamak ve yaptıkları iş nedeniyle de kendilerini başka bir iş yapan kadından farklı görmedikleri tespit edilmiştir. Bunun nedeni kültürel farklılık olup  KKTC kültür ve geleneklerinde  kabul görmeyen seks işçiliği onların kültüründe kabul görmekte olmasıdır. Ülkede genellikle seks işçileri yabancı uyruklu olduğu için toplum içerisinde seks işçisi olarak bulunan kadınlara da herhangi fiziksel ya da psikolojik bir baskı söz konusu olmamaktadır.

Yurtdışından üniversiteye kayıt yaptırarak öğrenci ve iş sektöründe çalışma statüsüyle kamufle edilerek para karşılığında aracılar ile getirilen kişiler ile Güney Kıbrıs’tan Kuzeye bu amaçla geçip kaçak yasadışı faaliyette bulunan çeşitli yabancı ülke uyruklu kadınların sağlık ve adli denetimden uzak faaliyetleri toplum için  sağlık, sosyal ve ahlaki değerlerimiz için tehlike arzettiği  bir ortamda yasal denetim altında olan Gece Kulüblerinin kapatılmasını istemenin insan haklarının korunması olamayacağı bilinmeldir.

Kamu düzenini ve sağlığını tehdit eden yasa dışı kaçak organize faaliyetlerin denetimini ve 2000 sayılı “Gece Kulüpleri ve Benzeri Eğlence Yerleri Yasası”nda öngörülen  birliğe bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin üyeliklerinin yasal zorunluluk olması ve bu sektörün sivil toplum örgütlerinin denetimine açık olacak yasal düzenlemelerin yapılmasını Derneğimiz çalıştayada kayıtlara geçirilerek her çalışma grubunda kabul görmesini sağlamış olup Derneğimizin bu talepleri ile ilgili çalışmalarını başlatması için  İçişleri Bakanlığına çağrı yapmaktadır.

 

Hasan Y. Işık

Dernek Genel Başkanı.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Gönder